wz
 ART THRILLER přitahuje čtenáře s fantazií a hravostí.

Proč inzerovat v knihách ART THRILLER?
- omezený počet inzertních stran, tím je zajištěna jejich vysoká účinnost
- přesně stanovená charakteristika a struktura čtenářů

Struktura čtenářů:
- podle věku: 18–106 let, jádro 18–45 roků!
- podle vzdělání: 45 % středoškolské, 40 % vysokoškolské, 15 % ostatní
- podle pohlaví: 57 % muži, 43 % ženy

Proto jsou knihy ART THRILLER efektivním nosičem reklamní informace! Ceny inzerce: 4. strana obálky – 10 000 Kč, 2. a 3. strana obálky 8 000 Kč 1/2 na 2. a 3. straně obálky 5 000 Kč